Dansk Sprogværn var en forening, der i perioden 1955-80 arbejdede for genindførelse af retskrivningen fra før reformen i 1948. Da det viste sig urealistisk at afskaffe å og genindføre de store begyndelsesbogstaver i substantiverne, ændredes foreningens mål til værn af den originale retskrivning ved genoptryk af bøger og tekster fra før 1948. Foreningen udgav bladet Dansk Sprogværn 1955-59.