Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt var en forening stiftet i 1941 til bevarelse og styrkelse af det danske sprogs nordiske karakter og til fremme af den nordiske sprogforståelse. Foreningen udgav årbogen Vort nordiske Modersmål 1942-48 og tidsskriftet af samme navn 1948-51, bl.a. med nordiske ordlister. Foreningens kendteste medlem var juristen og forfatteren Sven Clausen.