Dansk Firmaidrætsforbund, DFIF, stiftet 1946. De første firmaidrætsforeninger blev dannet omkring tidspunktet for dannelsen af de første idrætsforeninger, fx blev Handels- og Contoristforeningens Kaproningsselskab dannet i 1866. DFIFs formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær. Forbundet består af ca. 90 lokalforeninger, hvor der dyrkes ca. 60 forskellige aktiviteter, som spænder fra kroket og minigolf til fodbold. I 2006 havde DFIF ca. 325.000 medlemmer fordelt på ca. 6200 klubber; heraf var 2/3 mænd.