Danmarks Adels Aarbog, periodisk udgivet fortegnelse over nulevende medlemmer af dansk adel med stamtavler over skiftende adelsslægter fra deres oprindelse til affattelsestidspunktet. Danmarks Adels Aarbog blev grundlagt 1884 af to borgerlige genealoger, etatsråd H.R. Hiort-Lorenzen og arkivar Anders Thiset. Siden 1901 har adelens egne foreninger stået bag udgivelsen. Fortegnelsen udkom indtil 1969 årligt, 1969-76 hvert andet år og siden 1976 hvert tredje. I årgang 1991-93 (fra 1994) er registreret 189 nulevende adelsslægter. Årbogen har bragt i alt 780 stamtavler over såvel uddøde som nulevende slægter.