Daniil Elkonin, 1904-1984, russisk psykolog. Han har udført en omfattende forskning i børns leg og dens udvikling gennem barndommen. Inspireret af A.N. Leontjev har han endvidere fremsat en teori om, hvilken type virksomhed der er væsentlig for den psykiske udvikling i bestemte aldersperioder. Legen tillægges således særlig betydning i barnets 3.-6. år, ikke mindst for udviklingen af fantasi og forestillingsevne. På dansk foreligger Legens psykologi (1978, da. 1988).