Daltons lov, (efter J. Dalton), fysisk lovmæssighed fremsat 1793, der siger, at hver gas i en gasblanding yder et bidrag til det totale tryk, som er lig med det tryk (partialtrykket), som gassen ville udøve, hvis den var alene i beholderen. Se også John Dalton.