Dagbladet, (København), dansk avis, udgivet i København 1851-1930. Dagbladet blev grundlagt af politikeren Carl Bille som et organ for de nationalliberale, og det blev hurtigt en succes i det højere borgerskab i kraft af et omfattende nyheds- og kulturstof. Fra 1870 var det partiet Højres toneangivende blad i København, men i 1880'erne tabte det terræn til Nationaltidende. I 1891 kom avisen ind under De Ferslewske Blade, fra 1893 som et rent aftryk af Dagens Nyheder.