DEA-analyse, Data Envelopment Analysis, kvantitativ metode, som anvendes til sammenligning og vurdering af organisatoriske enheder, der udfører beslægtede opgaver, og hvis målsætninger og muligheder er upræcise. DEA har siden begyndelsen af 1980'erne været anvendt i en række undersøgelser af især offentlige virksomheders produktivitet, fx i vurderingen af skoler, universiteter og hospitaler. En DEA-analyse bestemmer enhedernes relative efficiens, dvs. det vurderes, om en given enhed i lyset af de andre enheders præstationer kunne have produceret et større output vha. et mindre input. DEA anvender lineær programmering til at finde en mindste mængde, som indeholder (omslutter, indhyller) de foreliggende input-output-data.