Croydon, sydlig forstadskommune til London; 340.000 indb. (2001). Her findes Englands største kontor- og butikskoncentration uden for det centrale London. Croydon har desuden letindustri. Vilhelm 1. Erobreren skænkede i 1086 godset Croydon til ærkebiskop Lanfranc, og godsets hovedbygning, der i dag er en del af en pigeskole, var indtil 1758 sommerbolig for biskopperne af Canterbury. Her lå fra 1915-1959 Londons første civile flyveplads, Croydon Airport, forløberen for Heathrow.