Cornelius Petersen, 1882-1935, dansk bondeleder i Sønderjylland. Petersen kom fra Ejdersted i Sydslesvig, men købte i 1904 en gård ved Møgeltønder og trådte i 1919 frem på dansk side. Da han efter Genforeningen i 1920 som andre sønderjyske bønder kom i økonomiske vanskeligheder, rejste han i 1925 bevægelsen Bondens Selvstyre med krav om vidtgående lokalt selvstyre. Tilslutningen svigtede dog, og et fængselsophold for injurier mod statsminister Th. Stauning knækkede ham psykisk.