Cornelius Appel, 1821-1901, dansk præst og højskolelærer. Før Nordslesvig kom under tysk herredømme, talte Cornelius Appel i 1861 for en lempelse af officiel dansk politik: Kun fri for tvang kunne danskheden vokse i de blandede egne. I samme ånd videreførte han efter 1864 Rødding Højskole og blev 1874 sammedsteds præst for den første danske frimenighed i Nordslesvig; den blev oprettet i protest mod den preussiske landskirke.