Elin Appel, Elin Høgsbro Appel, 1913-1980, dansk politiker og kvindehistoriker. Hun var 1945-50 folketingsmedlem for partiet Venstre. Det kønspolitiske røre i tiden efter 2. Verdenskrig — fx debatten forud for vedtagelse af loven om kvindelige præster og diskussionen vedr. Inger Merete Nordentoft — fik hende til at tage sit syn på politik og historie op til fornyet vurdering. I 1964 tog hun initiativ til dannelse af et nyt parti, Parallel Kvindepolitik, og i 1978 udgav hun bogen Kvindens genmæle, en fremstilling af historien set fra kvinders synsvinkel. Elin Appel er mor til Drude, Pil og Ulla Dahlerup, som alle tre har markeret sig i dansk samfundsdebat.