Conques, by i Auvergne i det sydlige Frankrig 30 km NV for Rodez. Den lille by, der ligger ved en af de middelalderlige pilgrimsruter til Santiago de Compostela i Spanien, er kendt for sin romanske klosterkirke Sainte Foy, opført ca. 1050-ca. 1120. Den velbevarede skulpturudsmykning fra ca. 1124 over kirkens vestportal, der fremstiller Dommedag, er et hovedværk inden for romansk billedhuggerkunst; en del af den oprindelige bemaling er bevaret. Af benediktinerklostret, nedrevet i 1837, er kun bevaret vestfløjen; den rummer et righoldigt skatkammer med bl.a. guldstatuen af martyren Sainte Foy, der blev ivrigt dyrket i middelalderen.