Compagnie française des Indes, fællesbetegnelse for det franske ostindiske og det franske vestindiske kompagni, som begge blev oprettet på Colberts foranledning i 1664 som en efterligning af de succesrige engelske og hollandske. Den franske stat stod både for investeringer og for dækning af underskud, men det var svært at få franske købmænd til at investere. Kompagnierne havde fra begyndelsen haft monopol på handelen med hhv. Asien og Vestindien, men det blev hurtigt undermineret. Både Kinahandelen og den profitable slavehandel blev genstand for konkurrence fra rivaliserende kompagnier. I 1719 blev de to kompagnier forenet, men led store tab under John Laws uheldige forsøg på at reorganisere den franske nationale økonomi. Den statslige støtte til Compagnie française des Indes blev herefter kraftigt reduceret indtil den endelige opløsning i 1769. Se også handelskompagnier.