Collett, norsk købmandsslægt, hvis stamfader, den engelske James Collett (1655-1727), i 1683 indvandrede til Norge. Flere af slægtens medlemmer fik embeder i den norske administration. Bernt Anker Collett (1803-57) grundlagde slægtens danske gren.