Codice civile, italiensk civillovbog fra 1942. Codice civile har træk tilfælles med den franske og den tyske civillovbog, men indeholder flere nydannelser, fx en særlig bog om arbejdet (del lavoro), som regulerer arbejds- og selskabsretten og den industrielle ejendomsret (patenter, varemærker m.m.). Lovbogen bar ikke meget præg af den fascistiske ideologi og undergik derfor kun få ændringer efter 2. Verdenskrig. Se også den romanske retsfamilie.