Den romanske retsfamilie, retssystemerne i Frankrig, Belgien, Luxembourg og Spanien, de fleste lande i Latinamerika og en række lande i Afrika og Asien, der tidligere var under fransk herredømme. Den romanske retsfamilie beskrives undertiden under betegnelsen den romersk-germanske retsfamilie og omfatter da foruden de ovennævnte alle retssystemerne på det europæiske kontinent, hvis juridiske metode og sprogbrug er præget af romerretten, herunder også retten i Norden. I de lande, der henregnes til den romersk-germanske retsfamilie, er den skrevne lov den øverste retskilde, mens retspraksis er en mindre vigtig kilde. I disse lande er retssystemerne i dag påvirket af en liberal samfundsfilosofi, hvor den private ejendomsret og kontraktfriheden er vigtige grundsætninger. I landene uden for Norden er der store og omfattende lovbøger med den borgerlige lovbog som den mest fremtrædende.