Codex Justinianus er en samling af kejserlige forordninger, der indgår som en del af Corpus juris civilis.