Claus Limbek var en dansk lensmand og rigsråd, besidder af Tørning Len. Han var søn af Henneke Limbek. I 1411 var Limbek råd hos Erik 7. af Pommern, men fra 1418 var han i væbnet konflikt med kongen. Han sluttede sig da til de holstenske grever, og kongen belejrede hans borg Tørning.