Claude Philibert var en dansk bogtrykker og boghandler, født i Genève, hvor han førte sin fars virksomhed videre; fra 1755 var han bosat i København med trykkeri og boglade på Kongens Nytorv. Philibert var sin tids fineste danske bogtrykker med hovedværker som Johs. Ewalds Adam og Eva (1769) og storværket Flora Danicas tre første bind (1766-70), der ligesom hans øvrige tryk hører til de første danske bøger, der efter latinsk tradition blev sat i antikva og dermed brød med traditionen for, at danske bøger skulle sættes i "dansk skrift", hvad der dengang betød fraktur.