Clark Leonard Hull, 1884-1952, amerikansk psykolog, fra 1929 leder af det psykologiske laboratorium ved Yale University. Hull har opstillet en yderst detaljeret adfærdspsykologisk teori, først i bogen Principles of Behavior (1943), derefter i en udvidet udgave, A Behavior System (1952). Teorien er fremstillet som et deduktivt system, dvs. med definitioner, postulater og heraf afledede teoremer; i flere tilfælde anvendes matematiske formler. Menneskets adfærd beskrives som reaktioner, der er bestemt af en række indre dispositioner, motivationer og vanestyrke samt aktuelle ydre stimuli og incitamenter, fx belønning. Teorien har haft stor indflydelse, da den er systematisk opbygget og velunderbygget med eksperimenter.