Citronen Fjord, (efter den danske modstandsmand Jørgen Haagen Schmith, hvis dæknavn var 'Citronen'), sidefjord til Frederick E. Hyde Fjord i det østlige Nordgrønland; også betegnelsen for en zinkforekomst. Efterforskningsselskabet Platinova A/S fandt i 1993 en zinkforekomst ved Citronen Fjord. I de sydligste 3 km af den 10 km lange mineraliserede zone er på grundlag af boringer i 1993-94 beregnet en resurse på ca. 20 mio. t med et gennemsnitligt metalindhold på ca. 7,5% zink og ca. 1% bly. Forekomsten er dannet på havbunden, hvor varme, saltholdige opløsninger har udfældet sulfidmineralerne i et iltfattigt miljø. Tilsvarende forekomster findes i det nordlige Nordamerika, og disse udgør sandsynligvis sammen med den grønlandske forekomst én stor mineraliseret provins.