Christian Holtermann Knudsen, 1845-1929, norsk fagforeningsleder og politiker. Knudsen var typograf, blev i 1876 formand for Typografisk Forening og tilknyttedes i begyndelsen af 1880'erne den socialistiske bevægelse. Fra 1884 udgav han bladet Vort arbeide, som i 1885 skiftede navn til Social-Demokraten. Knudsen var medstifter af Det Norske Arbeiderparti i 1887 og var partiformand i 1889, 1900-02 og 1912-18. Han var medlem af bystyret i Kristiania (Oslo) 1898-1925 og af Stortinget 1906-15. Da den radikalsocialistiske retning fik flertal i 1918, trådte han tilbage fra partiledelsen, men blev i partiet, også under senere splittelser. Knudsen repræsenterede kontinuiteten i norsk arbejderbevægelse og nød udstrakt tillid i alle dele af bevægelsen.