Christian Ditlev Reventlow, 28.4.1775-30.1.1851, dansk godsejer, ældste søn af C.D.F. Reventlow, som han efterfulgte som lensgreve til Christianssæde og Reventlow. Christian Ditlev Reventlow fortsatte sin fars linje som godsejer og arbejdede som stænderdeputeret i Roskilde for fortsatte landboreformer. Ophævelsen i 1840 af bønderkarles forpligtelse til at tage fast tjeneste skyldtes i det væsentlige hans indsats.