Chr. Michael Rottbøll, Christian Michael Rottbøll, 8.6.1917-26.9.1942, dansk kaptajn i Special Operations Executive, SOE; sønnesøn af Chr. Rottbøll. Han blev student i 1935, meldte sig i 1940 som frivillig til Vinterkrigen i Finland og kom i juli 1941 via Stockholm til England, hvor han blev uddannet som SOE-agent. I april 1942 nedkastedes han i Danmark som dansk SOE-leder. Rottbøll aktiverede bl.a. en række folk fra Dansk Samling, men hans virke blev kortvarigt, da han i september blev dræbt i en skudveksling med dansk politi.