Chartret om grundlæggende rettigheder er en erklæring af fælles politiske værdier inden for EU. Chartret er ikke formelt en del af grundlaget for samarbejdet i EU. Værdierne blev fremlagt på Det Europæiske Råds møde i Nice i december 2000 af EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd. Formålet med udarbejdelsen af chartret var navnlig at synliggøre de grundlæggende rettigheder, som EU's institutioner og medlemslandene skal respektere.

Chartret har karakter af en politisk erklæring og udtrykker de fælles værdinormer, som EU-samarbejdet bygger på. Der er imidlertid grund til at tro, at EU-Domstolen vil anvende chartret som inspirationskilde ved fortolkningen og anvendelse af de EU-retlige grundrettigheder, således som disse er udviklet gennem domstolens praksis.

Det følger allerede af retspraksis fra EU-Domstolen, at EU's institutioner i forbindelse med myndighedsudøvelse, fx ved udstedelse af retsakter, skal respektere de grundlæggende rettigheder, herunder menneskerettighederne, og at medlemslandene skal overholde grundrettighederne, når de gennemfører EU-retten.

Rettigheder

Chartret indeholder borgerlige og politiske rettigheder, økonomiske og sociale rettigheder samt andre typer af rettigheder som fx miljøbeskyttelse og ret til god forvaltning i EU's institutioner. Dets bestemmelser om de sociale og økonomiske rettigheder henviser i vidt omfang til den nærmere udmøntning, som disse rettigheder har i medlemslandenes nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Det er således op til lovgiver at fastlægge disse rettigheders nærmere indhold.

Enkelte af de sociale og økonomiske rettigheder stammer direkte fra EF-Traktaten og afledte retsakter. Disse rettigheder skal i overensstemmelse med chartret fortolkes på tilsvarende måde som de allerede gældende bestemmelser i EU-retten. Det fremgår af chartret, at det ikke skaber nye kompetencer eller nye opgaver for Den Europæiske Union.

Forfatningstraktaten

Det fremgår af erklæring til Nicetraktaten, at et af de emner, der skulle behandles på regeringskonferencen i 2004, var, om chartret skulle indskrives i EU-traktaten og i givet fald hvordan. Chartret blev indskrevet i Forfatningstraktaten, som blev lagt til side efter at være blevet afvist af befolkningerne i Frankrig og Holland i 2005. Chartret har således fortsat kun status som ensidig proklamation og er ikke formelt en del af EU's traktatgrundlag. Mange mener dog, at chartret om grundlæggende rettigheder er formelt institutionaliseret gennem EU-Domstolens praksis.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig