Charles Joseph de Ligne, 1735-1814, belgisk fyrste, østrigsk officer og diplomat, kosmopolitisk skønånd. Ligne færdedes ved Europas hoffer og korresponderede med mange af oplysningstidens begavelser. Han var elsket for sit vid; det var ham, der sagde, at Wienerkongressen ikke skred frem, men at den dansede. Hans omfattende forfatterskab, som især har historisk værdi, er bl.a. udgivet af Malthe Conrad Bruun.