Charles Ambt, Georg Christian Charles Ambt, 24.2.1847-15.7.1919, dansk civilingeniør og generaldirektør for statsbanerne. Var fra 1886-1902 ansat som stadsingeniør ved Københavns Kommune, hvor han gennemførte store tekniske arbejder ved nyanlæg af gader og parker samt anlæg af Københavns afskærende kloakker med pumpestationer. Han vandt en konkurrence om Frihavnsanlægget samt et projekt vedr. Københavns banegårdsforhold. Fra 1902-15 var han generaldirektør for DSB. Trods krav om bedre balance i banernes regnskab gennemførte Ambt store tekniske forbedringer og nyanlæg, fx den nye Hovedbanegård i København og Boulevardbanen.