Chaos, (gr. 'tomrum, gab'), i græsk mytologi den tilstand, der var forud for den nuværende verden: "Chaos er visselig opstået først", siger Hesiod (i digtet Theogonien, ca. 700 f.Kr.), og af Chaos udvikledes Kosmos. Naturfilosoffen Anaxagoras (400-t. f.Kr.) og mange efter ham opfattede Chaos som en udifferentieret blanding af de evige elementer og kaldte den strukturerede sammensætning af elementerne, som vi lever i, for Kosmos. Se også kaos.