Cercospora, (lat., af gr. kerkos 'hale' og spora 'sæd, spore'), slægt af parasitiske svampe. De findes over det meste af verden og kan fremkalde sygdom på en række dyrkede planter, bl.a. sukkerroe, selleri, tobak og banan. Cercospora beticola er en af de mest tabsgivende sygdomsvoldere på sukkerroe i det sydlige Europa.