Carl Petersen, 1894-1984, dansk politiker. Carl Petersen var landbrugsuddannet og overtog i 1922 et statshusmandsbrug. Han var MF for Socialdemokratiet 1935-66 og blev efter besættelsen en central skikkelse i partiet. Carl Petersen var minister for offentlige arbejder i 1945, 1947-50 og 1953-55 samt indenrigsminister 1955-57; 1960-66 var han formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe.