Carl Joachim Friedrich, 5.6.1901-19.9.1984, tysk-amerikansk politolog, der blev et bindeled mellem kontinental-europæisk og amerikansk statskundskab. Friedrich var samtidig professor i Heidelberg og ved Harvard University og ydede vigtige bidrag til forståelsen af totalitære regimer, styreformernes generelle teori, retslæren og den politiske teoris historie. Hans forskning er sammenfattet i Man and his Government (1963).