CO2-kvote

Artikelstart

CO2-kvote, CO2-kvote, ret til udledning af en ton CO 2. Lov om CO2-kvoter fra 2004 gennemfører et EU-direktiv og har til formål at begrænse CO2-udledningen. Ordningen omfatter de 28 EU-lande samt Norge, Island og Lichtenstein. Danmark er således i henhold til direktivet forpligtet til at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser.

Loven indebærer, at en række virksomheder over en vis størrelse inden for energitung industri og energisektoren fra 1.1.2005 er omfattet af en kvoteordning. 2010 blev også luftfarten omfattet. Blandt de berørte brancher er el- og varmeproduktion, olieraffinering, metal-, mineral-, glas-, papirmasse- og papirindustri. Ordningens tredje periode løber 2013-20. En fjerde periode, 2021-30, er under forhandling i EU's ministerråd. 11.000 produktionsenheder overvåger og rapporterer deres CO2-udledning i de lande, ordningen dækker. I Danmark administrerer Energistyrelsen ca. 350 danske produktionsenheder og ca. 10 luftfartsoperatører.

Der må kun udledes CO2 fra disse produktionsenheder, såfremt den enkelte driftsleder har fået tilladelse til det; han har krav på tilladelse, hvis han ansøger om den og i øvrigt opfylder lovens krav.

Tilladelsen er en forudsætning for at få tildelt gratis CO2-kvoter og betinget af, at driftslederen overvåger udledningen af CO2 efter en plan godkendt af Energistyrelsen, og at udledningen årlig kontrolleres af en uvildig part. Det centrale er, at driftslederen senest en bestemt dato til Kvoteregistret skal returnere kvoter/kreditter, der svarer til CO2-udledningen for det forgangne år.

Hvis udledningen har været større end de tildelte gratis kvoter, kan han dække den ekstra udledning ved enten at effektivisere virksomhedens energianvendelse eller omlægge produktionen eller købe kvoter og kreditter fra projekter i andre lande (Clean Development Mechanism og Joint Implementation). Er udledningen mindre end de tildelte gratis kvoter, kan kvoterne sælges.

Prisen på CO2-kvoter bestemmes på det europæiske marked. Returnerer driftslederen ikke kvoterne på den fastsatte dato, opkræves en afgift pr. ton udledt CO2. Betaling af afgift fritager ikke virksomheden for at returnere kvoter/kreditter.

Tildeling af gratis kvoter sker på baggrund af en national allokeringsplan godkendt af EU-Kommissionen. Én kvote giver ret til at udlede en ton CO2. Det samlede antal kvoter til udledning af CO2 i Danmark i perioden 2013-20 er fastsat til ca. 77 mio. kvoter faldende fra ca. 12 mio. i 2013 til ca. 7 mio. i 2010.

Energistyrelsen administrerer Kvoteloven med undtagelse af Kvoteregistret, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

CO2-kvoteordningen erstatter en tidligere kvoteregulering af danske elproducenter, der blev indført i 2001.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig