CIV, Convention Internationale concernant le transport des Voyageurs et des bagages par chemin de fer, Den internationale konvention om jernbanetransport af passagerer og bagage. Konventionen, der blev indgået 1890, er revideret flere gange, senest i 1980, da den franske titels to indledende ord ændredes til Règles uniformes. Se også COTIF og jernbane.