COTIF, Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires, Konvention om internationale jernbanebefordringer, fra 1980. COTIF, som trådte i kraft 1.5.1985, og som blev offentliggjort i Lovtidende C nr. 71, 1985, er en samling konventionstekster, hvori både CIV om befordring af personer og bagage og CIM om befordring af gods indgår som bilag. Se også jernbane.