CAPM, Capital Asset Pricing Model, den første egentlige økonomiske ligevægtsteori vedrørende prisdannelsen på finansielle markeder under usikkerhed og som sådan en af grundpillerne i moderne finansieringsteori. Teorien beskriver prisdannelsen på de finansielle markeders mange enkeltaktiver vha. én faktor, nemlig udviklingen i det samlede marked. CAPM er et specialtilfælde af den senere udviklede APT (Arbitrage Pricing Theory).