APT er en økonomisk teori om prisdannelse på markeder i finansielle instrumenter. APT etablerer gennem gennem arbitrage i markederne en ligevægt hvor priser overholder loven om samme pris.