C. Overgaard Nielsen, Christian Overgaard Nielsen, 16.1.1918-26.1.1999, dansk zoolog. Efter ansættelse ved Molslaboratoriet under Aarhus Universitet blev han i 1964 professor i almen zoologi i København. I Studies on the soil microfauna (1948-49) om jordbundens rundorme har han kortlagt deres iltforbrug, forplantning og betydning for omsætningen, videreført i omfattende undersøgelser af den økologisk set vigtige børsteormegruppe enchytræer.