C.E. Bardenfleth var en dansk politiker. Bardenfleth blev opdraget sammen med den senere Frederik 7. og var som ung ansat ved hans hof. I årene 1843-48 var han stiftamtmand i Odense og fik 1847 kronprinsen til at indgive forslag om en ny forfatning. Efter tronskiftet i januar 1848 blev Bardenfleth udnævnt til minister. For at bevare Slesvig for Danmark overtalte han efter Casinomødet 20.3.1848 Frederik 7. til at afskedige den helstatsvenlige regering. Den blev erstattet med Martsministeriet, hvori Bardenfleth blev justitsminister; han delte ikke ministeriets demokratiske tendenser, men var enig i dets Ejderdanske program.