C.C. Kragh-Müller, Carl Christian Kragh-Müller, 1914-1976, dansk skoleleder, forfatter og professor; 1936-45 lærer i Københavns Kommune for børn med psykiske vanskeligheder, 1945-48 leder af observationsarbejdet på skolehjemmet Gl. Bakkehus for debile børn, 1948-51 leder af Københavns Kommunes heldagsskole for drenge, 1951-73 leder af Bernadotteskolen, 1972-75 professor i anvendt pædagogik på Roskilde Universitetscenter. Kragh-Müller blev først kendt pga. sin undersøgelse af pseudodebile børn, hvori han påviste, at mange børn blev fejlanbragt under Åndssvageforsorgen. Af hans betydelige forfatterskab kan nævnes I morgen er for sent (1963) og Skal vi også grave grøfter på mandag? (1971).