Heldagsskole, skole for børn med adfærdsvanskeligheder og psykiske lidelser, hvor skolegang og fritidsbeskæftigelse er kombineret, således at eleverne tilbringer det meste af dagen i et pædagogisk miljø, men bor i eget hjem. Formålet med opholdet, som kan strække sig fra nogle måneder til flere år, er miljøterapi, hvorved elevens almene tilpasning fremmes med sigte på tilbagevenden til egen eller anden skole.