Bzuraslaget 1939, største og mest blodige slag under det tyske felttog september 1939 mod Polen. Polske tropper foretog fra den 9.9. et udfald mod de tyske hære over floden Bzura (en biflod til Weichsel) vest for Warszawa. I de første dage lykkedes det at påføre tyskerne svære tab, men den tyske militære overmagt var for stor, og 16.-17.9. var slaget slut. Det lykkedes kun for få polske afdelinger at nå Warszawa; de fleste blev enten taget til fange eller tilintetgjort.