Business Europe, nyt navn 2007 for den europæiske sammenslutning af industri- og arbejdsgiverorganisationer UNICE.