UNICE, The Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe, fra 2007 Business Europe, sammenslutning af 39 industri- og arbejdsgiverorganisationer fra 33 europæiske lande (2007) med hovedkvarter i Bruxelles, stiftet i 1958 med det formål at repræsentere arbejdsgiver- og industriinteresser i EF/EU. Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Dansk Industri, DI, har siden 1973 repræsenteret de danske interesser.