Budstikken var et dansk tidsskrift, der blev udgivet 1852-1879 af præsten og politikeren F. Boisen som organ for dennes grundtvigianske bidrag til meningsdannelsen. Efter 1859 blev der også bragt politiske indlæg, der støttede Bondevennernes og siden Venstres politik på Rigsdagen.