Brissac, fransk adelsslægt, der oprindelig hed Cossé, men senere tog navnet Brissac efter et slot i Anjou. Blandt slægtens kendteste medlemmer kan nævnes brødrene Charles (d. 1563) og Artus (d. 1582); begge var marskaller og kæmpede på katolikkernes side i de franske religionskrige. Førstnævntes søn, Charles (d. 1621), måtte i marts 1594 som guvernør i Paris kapitulere til Henrik 4., som imidlertid senere gjorde ham til marskal.