Brahesminde er et grevskab på Sydvestfyn, oprettet i 1798 på foranledning af Preben Bille-Brahe (1773-1857). Grevskabet omfattede stamhuset Hvedholm, der bestod af Hvedholm, Østrupgård, Steensgård og Damsbo. Ved lensafløsningen blev grevskabet i 1920'erne helt opsplittet.