Book of Common Prayer, den anglikanske kirkes alterbog, udarbejdet af ærkebiskop Thomas Cranmer i 1549 og 1552. Den nugældende Book of Common Prayer stammer fra 1662 og udgør den officielle liturgi i Church of England. Foruden søndagsgudstjenesten og kirkelige handlinger indeholder den liturgien i morgen- og aftensangen, resterne af middelalderens tidebønner. Book of Common Prayer har været med til at præge engelsk teologi og det engelske religiøse sprog.