Blindheimsætten, norsk middelalderlig slægt fra Sunnmøre, hvor slægtsgården Blindheim lå. Slægtens storhedstid faldt i 1100-t. Hallkell Huk (d. ca. 1157) blev indgift i Reinætten, og ved sin støtte til kong Harald 4. Gille vandt han betydelig indflydelse. Hans sønner Simon Skålp og Jon Hallkellsson blev begge gift med døtre af Harald Gille. Stridighederne ved kongevalget efter Haralds død splittede også Blindheimsætten, som uddøde i 1200-t.