Blandebjerg, boplads fra yngre stenalder ved Lindelse på Langeland, udgravet af Jens Winther. Fundene, heriblandt flintøkser af Blandebjergtypen, tilhører 2. periode af mellemneolitikum, ca. 3100-3000 f.Kr.